Екзаменаційний тест 2010 р. 3
Обмен учебными материалами


Екзаменаційний тест 2010 р. 3A.

Метіонін, ліпоєва кислота

B.

Нікотинова кислота, триптофан

C.

Лізин, аскорбінова кислота

D.

Треонін, пантотенова кислота

E.

Фенілаланін, пангамова кислота

123

Для лікування жовтяниць показано призначення барбітуратів, які індукують синтез УДФ-глюкуронілтрансферази. Лікувальний ефект при цьому обумовлений утворенням:

A.

Непрямого (некон'югованого) білірубіну

B.

Протопорфирину

C.

Прямого (кон'югованого) білірубіну

D.

Гему

E.

Білівердину

124

При визначенні енерговитрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за одну хвилину споживається 1000 мл кисню і виділяється 800 мл вуглекислого газу. Який дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?

A.

1,25

B.

0,8

C.

0,84

D.

1,0

E.

0,9

125

У хворого із вираженим пневмосклерозом після перенесеного інфільтративного туберкульозу легень розвинулась дихальна недостатність. До якого патогенетичного типу вона відноситься?

A.

Обструктивний

B.

Рефлекторний

C.

Рестриктивний

D.

Апнеїстичний

E.

Дисрегуляційний

126

До бактеріологічної лабораторії доставлені блювотні маси хворого з підозрою на холеру. З матеріалу приготований препарат "висяча крапля". Який метод мікроскопії буде використаний для виявлення збудника по його рухливості?

A.

Імерсійна

B.

Електронна

C.

Люмінесцентна

D.

Фазово-контрастна

E.

Імунна електронна

127

До клініки надійшов хворий зі скаргами на біль у правій підреберній ділянці, блювання з кров'ю. При дослідженні було встановлено збільшення печінки, розширення підшкірних вен передньої стінки живота. В якій судині утруднений кровотік?

A.

Печінкові вени

B.

Ворітна вена

C.

Нижня порожниста вена

D.

Верхня порожниста вена

E.

Черевна аорта

128

Після травми хворий не може розігнути руку в ліктьовому суглобі. Порушення функції якого м'яза може бути причиною цього?

A.

Musculus triceps brachii

B.

Musculus coraco-brachialis

C.

Musculus brachialis

D.

Musculus subscapularis

E.

Musculus biceps brachii

129

Під час операції на пахвинному каналі з приводу грижі, хірург пошкодив його вміст. Що саме пошкодив хірург?

A.

Lig. inguinale

B.

Funiculus spermaticus

C.

-

D.

Urarchus

E.

Lig. teres uteri

130

Отруєння ботулінічним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує:

A.

Зупинкою серця

B.

Зупинкою дихання

C.

Розладом тонусу судин

D.

Розвитком проносу

E.

Розвитком блювання

131

Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30-ти років досягла 112/хв. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення ЧСС?

A.

Синоатріальний вузол

B.

Ніжки пучка Гіса

C.

Пучок Гіса

D.

Волокна Пуркін'є

E.

Атріовентрикулярний вузол

132

При обстеженні в клініці у чоловіка діагностували гостру променеву хворобу. Лабораторно встановлено різке зниження вмісту серотоніну в тромбоцитах. Порушення метаболізму якої речовини є можливою причиною зниження тромбоцитарного серотоніну?

A.

Гістидин

B.

Фенілаланін

C.

Серин

D.

5-окситріптофанE.

Тирозин

133

Дитина 3-х років надійшла до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвірогідніше може потрапити гній?

A.

В задню черепну ямку

B.

В зовнішній слуховий прохід

C.

В соскоподібну печеру

D.

У внутрішнє вухо

E.

В слухову трубу

134

Чоловiку з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки лікар після курсу терапії пропонує вживання соків із капусти та картоплі. Вміст яких речовин в цих овочах сприяє профілактиці та загоєнню виразок?

A.

Вітамін C

B.

Вітамін U

C.

Вітамін K

D.

Вітамін B1

E.

Пантотенова кислота

135

У пацієнта тривалість інтервалу P-Q на ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості зубця P. Причиною цього є зменшення швидкості проведення збудження:

A.

Пучком Гіса

B.

Волокнами Пуркін'є

C.

Сино-атріальним вузлом

D.

Ніжками пучка Гіса

E.

Атріо-вентрикулярним вузлом

136

Для лікування хронічної серцевої недостатності хворий приймає дигоксин. Який діуретичний засіб може збільшити токсичність дигоксину за рахунок посиленого виведення з організму іонів K+?

A.

Силібор

B.

Лізиноприл

C.

Панангін

D.

Спіронолактон

E.

Гідрохлортіазид

137

Препарат чинить згубний вплив на еритроцитарні форми малярійних плазмодіїв, дизентерійну амебу. Застосовується для лікування та профілактики малярії, лікування амебіазу і колагенозів. Визначте цей препарат:

A.

Тетрациклін

B.

Хінін

C.

Хінгамін

D.

Еметину гідрохлорид

E.

Еритроміцин

138

У хворого з лихоманкою та висипкою на шкірі після обстеження за допомогою серологічних реакцій поставлений діагноз фасціольоз. Було встановлено, що хворий заразився шляхом споживання сирої води з річки. Яка стадія життєвого циклу фасціоли інвазійна для людини?

A.

Яйце

B.

Адолескарій

C.

Фіна

D.

Мірацидій

E.

Метацеркарій

139

У чоловіка 46-ти років на шкірі визначалась темна пляма, яка вибухала та не спричиняла турбот. З часом пляма почала збільшуватись, з'явився біль, колір став чорно-коричневим і почав пальпуватися вузлик. При гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини з численними мітозами, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?

A.

Гемангіома

B.

Меланома

C.

-

D.

Базаліома

E.

Невус

140

На прохання лікаря хворий після звичайного вдиху зробив максимально глибокий видих. Скорочення яких із наведених м'язів бере участь у такому видиху?

A.

Зовнішні міжреберні

B.

Грудні

C.

Трапецієподібні

D.

Діафрагма

E.

Живота

141

Хворій для лікування алергічного хейліту призначили лоратадин. Який механізм дії даного лікарського засобу?

A.

Блокує H1-гістамінові рецептори

B.

Пригнічує активність Na,K-АТФ-ази

C.

Блокує адренорецептори

D.

Підвищує активність моноаміноксидази

E.

Пригнічує активність холінестерази

142

Чутливий нервовий ганглій складається з нейроцитів кулястої форми з одним відростком, який на певній відстані від перикаріону поділяється на аксон і дендрит. Як називаються такі клітини?

A.

Аполярні

B.

Мультиполярні

C.

Уніполярні

D.

Псевдоуніполярні

E.

Біполярні

143

У хворого на алкоголізм почався алкогольний психоз із вираженим психомоторним збудженням. Який препарат з групи нейролептиків слід призначити для швидкої допомоги?

A.

Аміназин

B.

Фторотан

C.

Резерпін

D.

Діазепам

E.

Натрію бромід

144

До лікарні після автокатастрофи надійшов юнак 18-ти років. У травматологічному відділенні виявлені численні травми м'яких тканин обличчя в ділянці медіального кута ока, які призвели до масивної кровотечі. Який артеріальний анастомоз міг бути пошкоджений у цьому регіоні?

A.

A. carotis externa et A. subclavia

B.

A. subclavia et A. ophthalmica

C.

A. carotis interna et A. subclavia

D.

A. carotis externa et A. carotis interna

E.

A. carotis interna et A. ophthalmica

145

За медичним показанням пацієнту було проведено видалення частини однієї із структур ЦНС. В результаті видалення у пацієнта розвинулися атонія, астазія, інтенційний тремор, атаксія, адіадохокінез. Частина якої структури ЦНС була вилучена?

A.

Мигдалеподібний комплекс

B.

Базальні ганглії

C.

Мозочок

D.

Лімбічна система

E.

Гіпокамп

146

В легенях пацієнта, який протягом 9-ти років працював шліфувальником каменю, виявлені дрібні округлої форми щільні вузлики, що складаються зі сполучної тканини. На периферії цих вузликів розташовані макрофаги. Проявом якого захворювання є зміни в легенях?

A.

Гостра пневмонія

B.

Силікоз

C.

Бронхоектатична хвороба

D.

Хронічний бронхіт

E.

Бронхіальна астма

147

У хворої дитини виявлена затримка розумового розвитку, збільшення печінки, погіршення зору. Лікар пов'язує ці симптоми з дефіцитом в організмі галактозо-1-фосфатуридилтрансферази. Який патологічний процес має місце у дитини?

A.

Гіперлактатацидемія

B.

Фруктоземія

C.

Гіперглікемія

D.

Гіпоглікемія

E.

Галактоземія

148

У 12-ти річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистину та цистеїну. Крім того, УЗД нирок показало наявність каменів у них. Яка патологія найбільш вірогідна?

A.

Цистинурія

B.

Алкаптонурія

C.

Фенілкетонурія

D.

Хвороба Хартнупа

E.

Цистит

149

Виділяють декілька груп молекулярних механізмів, які мають важливе значення в патогенезі ушкодження клітин, що сприяє розвитку патології. Які процеси забезпечують протеїнові механізми ушкодження?

A.

Осмотичне розтягнення мембран

B.

Пригнічення ферментів

C.

Ацидоз

D.

Перекисне окиснення ліпідів

E.

Активація фосфоліпаз

150

У чоловіка 35-ти років під час тривалого бігу виникла гостра серцева недостатність. Які зміни іонного складу спостерігаються у серцевому м'язі при цьому стані?

A.

Зменшення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+

B.

Зменшення в позаклітинному просторі іонів K+ і Mg2+

C.

Збільшення в позаклітинному просторі іонів Na+ і Ca2+

D.

Накопичення в клітинах міокарда іонів K+ і Mg2+

E.

Накопичення в клітинах міокарда іонів Na+ і Ca2+

151

При аналізі крові у спортсмена виявлено: ер.- 5,5*1012/л, Hb- 180 г/л, лейк.- 7*109/л, н.- 64%, б.- 0,5%, е.- 0,5%, м.- 8%, л.- 27%. Такі показники свідчать про стимуляцію, перш за все:

A.

Імуногенезу

B.

Лейкопоезу

C.

Еритропоезу

D.

Лімфопоезу

E.

Гранулоцитопоезу

152

Після тривалого фізичного навантаження під час заняття з фізичної культури у студентів розвинулась м'язова крепатура. Причиною її виникнення стало накопичення у скелетних м'язах молочної кислоти. Вона утворилась після активації в організмi студентів:

A.

Пентозофосфатного циклу

B.

Гліколізу

C.

Ліполізу

D.

Глікогенезу

E.

Глюконеогенезу

153

У хворого діагностовано діабетичну кому. Концентрація цукру в крові становить 18,44 ммоль/л. Який з цукрознижуючих препаратів необхідно призначити даному хворому?

A.

Інсулін середньої тривалості дії

B.

Препарат із групи бігуанідів

C.

Інсулін короткої дії

D.

Препарат із групи похідних сульфонілсечовини

E.

Інсулін тривалої дії

154

При гістологічному дослідженні нирки у кірковій речовині визначається каналець, вистелений одношаровим кубічним облямівчастим епітелієм, цитоплазма якого забарвлена оксифільно. Який сегмент нефрону виявлений у препараті?

A.

Проксимальний звивистий каналець

B.

Дистальний прямий каналець

C.

Збірна трубочка

D.

Петля Генле

E.

Дистальний звивистий каналець

155

У дитини спостерігається затримка фізичного та розумового розвитку, глибокі порушення з боку сполучної тканини внутрішніх органів, у сечі виявлено кератансульфати. Обмін яких речовин порушений?

A.

Фібронектин

B.

Еластин

C.

Глікозаміноглікани

D.

Колаген

E.

Гіалуронова кислота

156

У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об'єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?

A.

Катехоламіни

B.

Парасимпатичні безумовні рефлекси

C.

Симпатичні безумовні рефлекси

D.

Симпатичні умовні рефлекси

E.

Парасимпатичні умовні рефлекси

157

У новонародженої дитини спостерігаються зниження інтенсивності смоктання, часте блювання, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений?

A.

ЦТК

B.

Орнітиновий цикл

C.

Цикл Корі

D.

Гліколіз

E.

Глюконеогенез

158

У хворої 19-ти років з дитинства відмічалося зниження гемоглобіну до 90-95 г/л. У крові під час госпіталізації: ер.- 3,2*1012/л, Hb- 85 г/л, КП- 0,78; лейк.- 5,6*109/л, тромб.- 210*109/л. В мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мішенеподібні еритроцити. Ретикулоцити - 6%. Лікування препаратами заліза було неефективне. Яку патологію системи крові можна запідозрити в даному випадку?

A.

Фавізм

B.

Ферментопатія

C.

Мембранопатія

D.

Серпоподібноклітинна анемія

E.

Таласемія

159

У людини звужені зіниці. Чим це зумовлено?

A.

Зростання тонусу парасимпатичних центрів

B.

Збільшення активності симпато-адреналової системи

C.

Дія адреналіну

D.

Зростання тонусу симпатичних центрів

E.

Дія норадреналіну

160

При санітарно-бактеріологічному дослідженні води методом мембранних фільтрів виявлено дві червоні колонії на мембранному фільтрі (середовище Ендо), через який пропустили 500 мл досліджуваної води. Розрахуйте колі-індекс та колі-титр досліджуваної води:

A.

500 та 2

B.

4 та 250

C.

250 та 4

D.

250 та 2

E.

2 та 500

161

Дитині після аналізу імунограми встановили діагноз первинний імунодефіцит гуморальної ланки імунітету. Яка з причин може призвести до розвитку первинного імунодефіциту в організмі дитини?

A.

Порушення реактивності та резистентності організму

B.

Порушення в процесі ембріонального розвитку

C.

Порушення обміну речовин в організмі матері

D.

Спадкові порушення в імунній системі

E.

Токсичне пошкодження В-лімфоцитів

162

До стаціонару надійшов хворий з діагнозом: виразкова хвороба 12-палої кишки у фазі загострення, виразка цибулини 12-палої кишки. Аналіз шлункового соку показав підвищення секреторної та кислотоутворюючої функцій шлунка. Оберіть препарат, що знижує секреторну функцію залоз шлунка за рахунок блокади H2-рецепторів:

A.

Атропіну сульфат

B.

Фамотидин

C.

Екстракт беладони сухий

D.

Метацин

E.

Платифілін

163

Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їхній вплив у клітині спрямований на:

A.

Гальмування фосфодіестерази

B.

Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо

C.

Активацію протеїнкінази А

D.

Гальмування протеїнкінази С

E.

Активацію аденілатциклази

164

На електронній мікрофотографії клітини, яка має паличкоподібне ядро та веретеноподібну форму, у цитоплазмі спостерігається велика кількість проміжних мікрофіламентів, які містять десмін. З якої тканини зроблено зріз?

A.

Нервова

B.

Епітеліальна

C.

Сполучна

D.

-

E.

М'язова

165

Під час розтину чоловіка, у якого після поранення кінцівки виникло тривале нагноєння рани, і який помер при явищах інтоксикації, знайдено загальне виснаження, зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду, селезінки, поперечносмугастої мускулатури та амілоїдоз нирок. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A.

Септицемія

B.

Хвороба Чорногубова

C.

Септикопіємія

D.

Хроніосепсис

E.

Бруцельоз

166

Для людини існує суворе обмеження в часі перебування на висоті понад 800 метрів над рівнем моря без кисневих балонів. Що є лімітуючим фактором для життя в даному випадку?

A.

Температура

B.

Рівень вологості

C.

Рівень ультрафіолетового опромінення

D.

Сила земного тяжіння

E.

Парціальний тиск кисню в повітрі

167

У хворого з масивними опіками розвинулась гостра недостатність нирок, що характеризується значним і швидким зменшенням швидкості клубочкової фільтрації. Який механізм її розвитку?

A.

Зменшення ниркового кровотоку

B.

Збільшення тиску канальцевої рідини

C.

Зменшення кількості функціонуючих нефронів

D.

Емболія ниркової артерії

E.

Ушкодження клубочкового фільтра

168

Під час розтину тіла померлої дитини 1,5 років виявлені: геморагічний висип на шкірі, помірна гіперемія та набряк слизової оболонки носоглотки, дрібні крововиливи у слизових оболонках і внутрішніх органах, різкі дистрофічні зміни у печінці, міокарді, гострий некротичний нефроз, масивні крововиливи у наднирниках. Для якого захворювання найбільш характерні виявлені зміни?

A.

Дифтерія

B.

Висипний тиф

C.

Кір

D.

Скарлатина

E.

Менінгококова інфекція

169

До лікарні потрапив чоловік 35-ти років, який втратив зір на одне око. З анамнезу відомо, що хворий часто вживав недостатньо просмажений шашлик. Після рентгенологічного обстеження та проведення імунологічних реакцій лікар поставив діагноз цистіцеркоз. Який гельмінт є збудником цього захворювання?

A.

Taeniarhynchus saginatus

B.

Trichinella spiralis

C.

Trichocephalus trichiurus

D.

Taenia solium

E.

Diphyllobothrium latum

170

У хворого на міастенію після призначення прозерину з'явилися нудота, діарея, посмикування м'язів язика і скелетних м'язів. Чим можна усунути інтоксикацію?

A.

Ізадрин

B.

Пірідостигміну бромід

C.

Фізостигмін

D.

Атропіну сульфат

E.

Мезатон

171

При пункційній біопсії печінки хворого з клінікою печінково-клітинної недостатності виявлена вакуольна, балонна дистрофія гепатоцитів, некроз окремих клітин, тільця Каунсильмена, інфільтрація портальної та часточкової строми переважно лімфоцитами та макрофагами з незначною кількістю поліморфноядерних лейкоцитів. Який найбільш вірогідний діагноз?

A.

Гострий вірусний гепатит

B.

Хронічний персистуючий гепатит

C.

Аутоімунний гепатит

D.

Хронічний активний гепатит

E.

Алкогольний гепатит

172

Який шлях віддачі тепла тілом робітників парникового господарства є найефективнішим при температурі повітря 36oC та відносній його вологості - 70%?

A.

Конвекція

B.

Випаровування рідини

C.

Теплопроведення

D.

-

E.

Теплорадіація

173

Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента?

A.

Соматотропін

B.

Адреналін

C.

Тиреоліберин

D.

Кортизол

E.

Кортикотропін

174

Під час бійки у чоловіка виникла зупинка серця внаслідок сильного удару у верхню ділянку передньої черевної стінки. Який із зазначених механізмів спричинив зупинку серця?

A.

Парасимпатичні безумовні рефлекси

B.

Симпатичні безумовні рефлекси

C.

Периферичні рефлекси

D.

Парасимпатичні умовні рефлекси

E.

Симпатичні умовні рефлекси

175

Чоловік 26-ти років перебуває в торпідній стадії шоку внаслідок автомобільної аварії. В крові: лейк.- 3,2*109/л. Який головний механізм в розвитку лейкопенії?

A.

Пригнічення лейкопоезу

B.

Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі

C.

Підвищення виділення лейкоцитів з організму

D.

Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров

E.

Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах

176

Пацієнт звернувся до лікаря з приводу втрати здатності розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов'язано з ураженням нерва. Якого?

A.

Трійчастий

B.

Блукаючий

C.

Лицевий

D.

Язикоглотковий

E.

Верхньогортанний

177

При копрологічному дослідженні встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найбільш вірогідною причиною цього є порушення:

A.

Секреції підшлункового соку

B.

Кислотності шлункового соку

C.

Надходження жовчі до кишечнику

D.

Секреції кишкового соку

E.

Процесів всмоктування в кишечнику

178

У одного з батьків запідозрили носійство рецесивного гена фенілкетонурії. Який ризик народження у цій сім'ї дитини, хворої на фенілкетонурію?

A.

25%

B.

0%

C.

50%

D.

75%

E.

100%

179

У дитини, що часто хворіє на ангіни і фарингіти, відзначається збільшення лімфовузлів та селезінки. Зовнішній вигляд характеризується пастозністю і блідістю, м'язова тканина розвинена слабко. У крові спостерігається лімфоцитоз. Як називається такий вид діатезу?

A.

Ексудативно-катаральний

B.

Лімфатико-гіпопластичний

C.

Нервово-артритичний

D.

Геморагічний

E.

Астенічний

180

Хвора 75-ти років доставлена до офтальмологічного відділення лікарні зі скаргами на погіршення зору. При об'єктивному дослідженні встановлена наявність пухлини мозку, розташованої в ділянці лівого зорового тракту. При цьому у хворої спостерігається випадіння поля зору в:

A.

Лівих половинах сітківки обох очей

B.

Правих і лівих половинах сітківки правого ока

C.

Правих і лівих половинах сітківки лівого ока

D.

Правих і лівих половинах сітківок обох очей

E.

Правих половинах сітківки обох очей

181

Людині внутрішньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?

A.

Осморецептори гіпоталамусу

B.

Натрієві рецептори гіпоталамуса

C.

Осморецептори печінки

D.

Барорецептори дуги аорти

E.

Волюморецептори порожнистих вен і передсердь

182

У хворого з дихальною недостатністю рН крові 7,35. Визначення pCO2 показало наявність гіперкапнії. При дослідженні рН сечі відзначається підвищення її кислотності. Яка форма порушення кислотно-основного стану в даному випадку?

A.

Алкалоз газовий, декомпенсований

B.

Ацидоз метаболічний, компенсований

C.

Ацидоз газовий, компенсований

D.

Алкалоз газовий, компенсований

E.

Ацидоз метаболічний, декомпенсований

183

Чоловік помер від гострого інфекційного захворювання, яке супроводжувалось гарячкою, жовтяницею, геморагічною висипкою на шкірі та слизових оболонках, а також гострою нирковою недостатністю. При гістологічному дослідженні тканини нирки (забарвлення за Романовським-Гімзою) виявлені звивисті бактерії, які мають вигляд букв С та S. Які бактерії були виявлені?

A.

Кампілобактерії

B.

Трепонеми

C.

Лептоспіри

D.

Борелії

E.

Спіроли


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная